2000 metros

Das cousas que acontecen
a menos de dous quilómetros da casa
cousiñas que aprecio
cousas polas que debezo