Aviso Legal

Identificación e Titularidade

De seguido expóñense os datos identificativos do titular.

  • Titular: Anxo Dafonte.
  • NIF: 33296962T
  • Enderezo: Raxoeira 6 4D 15895, Galiza – España
  • Correo electrónico: [email protected]
  • Sitio Web: https://anxodafonte.es

Finalidade

A finalidade do sitio Web https://anxodafonte.es é Blog e porfolio persoal de temática variada. Fotografía de rúa, paisaxe e nocturna. Lightpainting.

Condicións de Uso

O emprego do sitio Web outórgache a condición de Usuario e implica a aceptación completa de todas as cláusulas e condicións de uso incluídas nas páxinas:

Se non estás conforme con todas e cada una destas cláusulas e condicións absteraste de usar este sitio Web.

O acceso a este sitio Web non supón, en modo algún, o inicio dunha relación comercial con Anxo Dafonte.

A través deste sitio Web, o Titular facilítache o acceso e o uso de diversos contidos que o Titular ou os seus colaboradores publicaron por medio da Internet.

A tal efecto, obrígaste e comprométeste a NON usar calquera dos contidos do sitio Web con fins ou efectos ilícitos, prohibidos neste Aviso Legal ou pola lexislación vixente, lesivos de dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera xeito poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir o uso normal dos contidos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almaceados en calquera equipo informático propios ou contratados por Anxo Dafonte, de outros usuarios ou de calquera usuario da Internet.

O Titular resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios que vulneren a lexislación vixente, lesivos dos dereitos ou intereses de terceiros, ou que, ao seu xuízo, non resulten axeitados para a súa publicación.

Anxo Dafonte non será responsábel das opinións vertidas polos usuarios a través do sistema de comentarios, redes sociais ou outras ferramentas de participación, conforme ao previsto na normativa de aplicación.

Medidas de seguridade

Os datos persoais que facilites ao Titular poden ser almaceados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a Anxo Dafonte, que asume todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garantan a confidencialidade, integridade e calidade co estabelecido na normativa vixente en protección de datos.

Con todo, debes ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos na Internet non son enteiramente fiábeis e que polo tanto o Titular non pode garantir a inexistencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do Usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos aínda que o Titular pon todos os medios precisos e toma as medidas de seguridade oportuas para evitar a presenza destes elementos dañinos.

Tratamento dos Datos Persoais

Podes consultar toda a información relativa ao tratamento de datos persoais que recolle o Titular na páxina de Política de Privacidad.

Contidos

O Titular obtivo a información, o contido multimedia e os materiais incluídos neste sitio Web de fontes que considera fiábeis, pero, se ben tomou todas as medidas razoábeis para segurar que a información contida é correcta, o Titular non garante que sexa exacta, completa ou actualizada. Anxo Dafonte declina expresamente calquera responsabilidade por erro ou omisión na información contida nas páxinas deste sitio Web.

Queda prohibido transmitir ou enviar a través do sitio Web calquera contido ilegal ou ilícito, virus informáticos, ou mensaxes que, en xeral, afecten ou violen dereitos do Titular ou de terceiros.

Os contidos de httsp://anxodafonte.es teñen unicamente unha finalidade informativa e baixo ningunha circunstancia deben usarse nin considerarse coma oferta de venta, solicitude dunha oferta de compra nin recomendación para facer calquera outra operación, agás que así se indique expresamente.

Anxo Dafonte resérvase o dereito a modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o contido de https://anxodafonte.es, as ligazóns ou a información obtida a través do sitio Web, sen necesidade de previo aviso.

Anxo Dafonte non é responsábel dos danos e perxuízos que puideran derivarse do uso da información do sitio Web ou da contida nas redes sociais do Titular.

Política de cookies

Na páxina Política de Cookies podes consultar toda a información relativa á política de recollida e tratamento de cookies.

Ligazóns a outros sitios Web

O Titular pode proporcionarche acceso a sitios Web de terceiros mediante ligazóns coa finalidade exclusiva de informarte sobre a existencia doutras fontes de información en Internet nas que poderás ampliar os datos ofrecidos no sitio Web.

Estas ligazóns a outros sitios Web non supoñen en ningún caso unha suxestión ou recomendación para que visites as páxinas web de destino, que están fóra do control do Titular, polo que Anxo Dafonte non é responsábel do contido dos sitios web vinculados nin do resultado que obteñas ao seguir as ligazóns.

Asemade, Anxo Dafonte non responde das ligazóns ubicados noutros sitios web vinculados aos que che proporciona acceso.

O estabelecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre Anxo Dafonte e o propietario do sitio no que se estabeleza a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte do Titular dos seus contidos ou servizos.

Se accedes a un sitio Web externo desde unha ligazón que atopes en https://anxodafonte.es deberás ler a propia política de privacidade do outro sitio web que pode ser distinta da deste sitio Web.

Propiedade intelectual e industrial

Todos os dereitos están reservados.

Todo acceso a este sitio Web está suxeito ás seguintes condicións: a reprodución, almacenaxe permanente e a difusión dos contidos ou calquera outro uso que teña finalidade pública ou comercial queda expresamente prohibida sen o consentimento previo expreso e escrito de Anxo Dafonte.

Limitación de responsabilidade

Anxo Dafonte declina calquera responsabilidade no caso de que existan interrupcións ou un mal funcionamento dos Servizos ou contidos ofrecidos na Internet, calquera que sexa a súa causa. Asemade, o Titular non se fai responsábel por caídas da rede, perdas de negocio a consecuencia de ditas caídas, suspensións temporais de fluído eléctrico ou calquera outro tipo de dano indirecto que che poida ser causado por causas alleas ao Titular.

Antes de tomar decisións e/ou accións con base á información incluída no sitio Web, o Titular recoméndache comprobar e contrastar a información recibida con outras fontes.

Contacto

No caso de que teñas calquera dúbida sobre estas Condicións legais ou desexes facer calquera comentario sobre este sitio Web, podes enviar unha mensaxe de correo electrónico ao enderezo [email protected]