Lonxe da casa

Cando saio fóra
hai cousas que me atraen
e non necesariamente
teñen que ser monumentos