Monocromías

Se é certo que o branco e preto
amosa a túa verdadeira ialma
cando me quites a miña cor
coñecerás o meu interior.