Política de Privacidad

Anxo Dafonte infórmache sobre a súa Política de Privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios que poidan ser recollidos durante a navegación a través do sitio Web https://anxodafonte.es

Neste senso, Anxo Dafonte cumpre co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 con relación á protección das persoas físicas (RGPD).

O uso do sitio Web implica a aceptación desta Política de Privacidad.

Identidade do responsábel

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos teus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos (RGPD):

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: O Titular sempre requerirá o consentimento para o tratamento dos datos persoais que pode ser para un ou varios fins específicos sobre os que o Titular informará ao Usuario previamente con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: O Titular solicitará só os datos estritamente necesarios para o fin ou fins que os solicita.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: O Titular manterá os datos persoais recollidos durante o tempo estritamente preciso para o fin ou fins do tratamento. O Titular informará ao Usuario do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade.
  No caso de suscricións, o Titular revisará periodicamente as listaxes e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerábel.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os datos persoais recollidos serán tratados de tal xeito que a súa seguridade, confidencialidade e integridade está garantida.
  O Titular toma as precaucións precisas para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

Obtención de datos persoais

Para navegar por https://anxodafonte.es non é preciso que facilites ningún dato persoal.

Os casos nos que si proporcionas os teus datos persoais son os seguintes:

 • Ao contactar a través dos formularios de contacto ou enviar un correo electrónico.
 • Ao facer un comentario nunha publicación ou nunha páxina.
 • Ao inscribirse nun formulario de suscrición ou nun boletín que o Titular xestiona con MailChimp.

Dereitos

O Titular infórmache que sobre os teus datos persoais tes dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos almaceados.
 • Solicitar unha rectificación ou a cancelación.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Opoñerte ao tratamento.

Non podes exercitar o dereito á portabilidade dos datos.

O exercizo destes dereitos é persoal e polo tanto debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao Titular, o que significa que calquera cliente, suscritor ou colaborador que teña facilitado os seus datos nalgún momento, pode dirixirse a Anxo Dafonte e pedir información sobre os datos que ten almaceados e como foron obtidos, solicitar a rectificación dos mesmos e opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación desos datos nos ficheiros do Titular.

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición tes que mandar un correo electrónico a [email protected] xunto coa proba válida en dereito coma unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

Tes dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideras que o tratamento dos datos persoais que che concierte infrinxe o Regulamento.

Finalidade do tratamento dos datos persoais

Cando te conectas ao sitio Web para enviar un correo ao Titular, escribes un comentario nun artigo ou unha páxina, suscríbeste ao seu boletín, estás a facilitar información de carácter persoal da que o responsábel é Anxo Dafonte. Esta información pode incluir datos de carácter persoal coma poden ser o teu enderezo IP, nome e apelidos, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, das o teu consentemento para que a túa información sexa recopilada, usada, xestionada e almaceada por Cloudways.

Os datos persoais ye a finalidade do tratamento por parte do Titular é distinta segundo o sistema de captura de información:

 • Formularios de contacto: O Titular solicita datos persoais entre os que poden estar: nome e apelidos, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e enderezo do sitio Web coa finalidade de responder ás consultas dos Usuarios.
  Por exemplo, Anxo Dafonte usa esos datos para dar resposta a mensaxes, dúbidas, queixas, comentarios ou inquedanzas que poden ter os Usuarios relativas á información incluída que poden ter os Usuarios relativas á información incluída no sitio Web, o tratamento dos datos persoais, cuestións referentes aos textos legais incluídos no sitio Web, así coma calquera outra consulta que o Usuario poida ter e que non estea suxeita ás condicións do sitio Web.
 • Formularios de comentarios: O Titular solicita datos persoais entre os que poden estar: nome e apelidos, enderezo de correo electrónico, e enderezo do sitio Web coa finalidade de responder aos comentarios dos Usuarios.
 • Formularios de suscrición a contidos: O Titular solicita os seguintes datos persoais: nome e apelidos, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e enderezo dun sitio web para xestionar a listaxe de suscricións, enviar boletíns, promocións e ofertas especiais.
  Os datos persoais facilitados ao Titular estarán ubicados nos servidores de The Rocket Science Group LLC d/b/a, con domicilio en EEUU. (Mailchimp).

Existen outras finalidade polas que o Titular trata datos persoais:

 • Para garantir o cumprimento das condicións recollidas na lei aplicábel. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio Web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio Web.
 • Para xestionar as redes sociais. Anxo Dafonte ten presenza en redes sociais. Se te fas seguidor nas redes sociais do Titular o tratamento dos datos persoais rexerase por este apartado, así coma por aquelas condicións de uso, políticas de privacidad e normativas de acceso que pertenzan á red social que proceda en cada caso e que aceptaches previamente.
  Podes consultar as políticas de privacidade das principais redes sociais nestas ligazóns:

  Facebook
  Twitter
  Linkedin
  YouTube
  Instagram

  O Titular tratará os teus datos persoais coa finalidade de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informarte das súas actividades, así coma para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan.

  En ningún caso o Titular usará os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de xeito individual.

Seguridade dos datos persoais

Para protexer os teus datos pesoais, o Titular toma todas as precaucións razoábeis e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

O sitio Web está alonxado en Cloudways. A seguridade dos datos está garantida, xa que toman todas as medidas de seguridade precisas para elo. Podes consultar a súa política de privacidade para ter máis información.

Anxo Dafonte informa ao Usuario de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, coa salvedade de que dita cesión de datos está amparada nunha obrigación legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado do tratamento. Neste último caso, só se levará a cabo a cesión de datos ao terceiro cando Anxo Dafonte dispoña do consentimento expreso do Usuario.

Porén, nalgúns casos pódense facer colaboracións con outros profesionais, neses casos, requerirase consentimento ao Usuario informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Sempre se fará cos máis estritos estándares de seguridade.

Contido de outros sitios web

As páxinas deste sitio Web poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutras web compórtase exactamente do mesmo xeito que se tiveses visitado outra web.

Nestes sitios Web poden recoller datos sobre ti, empregar cookies, incrustar un código de seguemento adicional de terceiros, e supervisar a túa interacción usando este código.

Política de Cookies

Para que este sitio Web funcione correctamente precisa usar cookies, que é unha información que se almacea no teu navegador web.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos teus datos é: o consentimento.

Para contactar co Titular, suscribirte a un boletín ou facer comentarios neste sitio Web tes que aceptar a presente Política de Privacidad.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais que trata o Titular son:

 • Datos identificativos.
 • Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.

Conservación de datos persoais

Os datos persoais que proporciones ao Titular conservaranse ata que solicites a súa supresión.

Destinatarios de datos persoais

 • Mailchimp The Rocket Science Group LLC d/b/a, con domicilio en EEUU.
  Máis información en: https://mailchimp.com
  The Rocket Science Group LLC d/b/a trata os datos coa finalidade de prestar os seus servizos de email marketing ao Titular.
 • Google Analytics é un servizo de analítica web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está no 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).
  Google Analytics emprega “cookies”, que son arquivos de texto ubicados na túa computadora, para axudar ao Titular a analizar o uso que fan os Usuarios do sitio Web. A información que xenera a cookie sobre o uso do sitio Web (incluíndo o enderezo IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.
  Máis información en: https://analytics.google.com

Na páxina de Política de privacidad de Google pódense recoller datos non identificativos, que poden incluír, o enderezo IP, xeolocalización, un rexistro de como se usan os servizos e os sitios, costumes de navegación e outros datos que non poden ser usados para identificarte.

O sitio Web usa os seguintes servizos de análise de terceiros.

 • Google Analytics.

O Titular usa a información recollida para obter datos estatísticos, analizar as tendencias, administrar o sitio, estudar patróns de navegación e para recopilar información demográfica.

O Titular non se fai responsábel do tratamento dos datos persoais que fagan as páxinas web ás que poidas acceder a través das distintas ligazóns que contén o sitio Web.

Exactitude e veracidade dos datos persoais

Comprométeste a que os datos facilitados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e vixentes, así como a mantelos debidamente actualizados.

Coma Usuario do sitio Web és o único responsábel da veracidade e corrección dos datos remitidos ao sitio Web exonerando a Anxo Dafonte de calquera responsabilidade ao respecto.

Aceptación e consentimento

Coma Usuario do sitio Web declaras ter sido informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptas e consintes o tratamento dos mesmos por parte de Anxo Dafonte na forma e para as finalidades indicadas nesta Política de Privacidad.

Revogabilidade

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición tes que enviar un correo electrónico a [email protected] xunto cunha proba válida en dereito coma una fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

O exercicio destes dereitos non inclúe ningún dato que Anxo Dafonte esté obrigado a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

Trocos na Política de Privacidad

O Titular resérvase o dereito a modificar a presente Política de Privacidad para adaptala ás novidades lexislativas ou xurisprudenciais así coma a prácticas da industria.

Estas políticas estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.